Καλωσήλθατε Θεσσαλονίκη Α.Ε.
Αναζήτηση  
 
Αρχική  |  Ποιοί Είμαστε  |  Θεωρητικά  |  Πρακτικά  |  Εκπαιδευτές  |  Συνεργάτες  |  Υπηρεσίες  |  Επικοινωνία  |  Σύνδεσμοι
 

Τελευταίες δημοσιεύσεις μεταφορών ΘεσσαλονίκηςΤο καλύτερο φορτηγόΨηφιακός ταχογράφος
>
ΑΔΕΙΕΣ-ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ1. Αδεια Δικύκλου Κατηγορίας Α
2. ¶δεια Δικύκλου Κατηγορίας Α1
3. ¶δεια Επαγγελματική Κατηγορίας Β Ε.Δ.Χ.
4. Αναθεώρηση ¶δειας Οδηγού Κατηγορίας Α
5. Αναθεώρηση ¶δειας Οδηγού Κατηγορίας Α1
6. Αναθεώρηση ¶δειας Οδηγού Κατηγορίας Β
7. Αναθεώρηση ¶δειας Οδηγού Κατηγορίας Β-Ε.Δ.Χ. - Γ - Δ - Γ+Ε
8. Ααναθεώρηση ¶δειας Οδηγού Λόγω Δ.Ι.Ε.
9. Αναθεώρηση Ξένης ¶δειας Οδηγού Χώρας Μέλους Ε.Ε. Όλων Των Κατηγοριών
10. Αντικατάσταση ¶δειας Οδηγού Κατηγορίας Α1
11. Απώλεια ¶δειας Οδηγού Κατηγορίας Α1
12. Επαγγελματική ¶δεια Οδηγού Κατηγορίας Β-Ε.Δ.Χ. Και Α1 η Α Ταυτόχρονα
13. Επέκταση ¶δειας Οδηγού Απο Α1 σε Α Κατηγορία
14. Επέκταση ¶δειας Οδήγησης Οδηγού Απο Α1 - Α σε Β Κατηγορία
15. Επέκταση ¶δειας Οδηγού Απο Α1-Α σε Β-Ε.Δ.Χ. Κατηγορία
16. Επέκταση ¶δειας Οδηγού Απο Β σε Α1 Κατηγορία
17. Επέκταση ¶δειας Οηγού Απο Β σε Α Κατηγορία
18. Επέκταση ¶δειας Οηγού Απο Β-Ε.Δ.Χ. ,Γ , Δ , Γ+Ε σε Α1 , Α Κατηγορία
19. Επέκταση ¶δειας Οδηγού Απο Β-Ε.Δ.Χ. ,σε Γ Κατηγορία
20. Επέκταση ¶δειας Οδηγόυ Απο Β-Ε.Δ.Χ. ,σε Δ Μικρή Κατηγορία
21. Επέκταση ¶δειας Οδηγόυ Απο Β-Ε.Δ.Χ. ,σε Δ Κατηγορία
22. Επέκταση ¶δειας Οδηγού Απο Δ Μικρή ,σε Δ Κατηγορία
23. Επέκταση ¶δειας Οδηγού Απο Γ ,σε Δ Μικρή Κατηγορία
24. Επέκταση ¶δειας Οδηγού Απο Γ ,σε Δ Κατηγορία
25. Επέκταση ¶δειας Οδηγού Απο Γ ,σε Γ+Ε Κατηγορία
26. Ερασιτεχνική ¶δεια Οδηγόυ Κατηγορίας Β
27. Ερασιτεχνική ¶ΔΕΙΑ Οδηγού Κατηγορίας Β Και Α Ταυτόχρονα
28. Ερασιτεχνική ¶δεια Οδηγού Κατηγορίας Β Και Α1 Ταυτόχρονα
29. Μετατροπή ¶δειας Οδηγού Απο Β σε Β-Ε.Δ.Χ. Κατηγορία
30. Μετατροπή ¶δειας Οδηγού Απο Β-Ε.Δ.Χ., Γ , Δ , Γ+Ε , σε Β Κατηγορία
31. Μετατροπή Ξένης ¶δειας Οδηγού Χώρας Μέλους Ε.Ε.σε Αντίστοιχη Ελληνική
32.

Μετατροπή Ξένης ¶δειας Οδηγού Χώρας Π.Σ.Σ.Δ. (Ρωσίας) σε Αντίστοιχη Ελληνική


1. ΑΔΕΙΑ ΔΙΚΥΚΛΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α

1. Όριο ηλικίας 21 ετών.

2. Αίτηση ενδιαφερομένου.

3. Φωτοτυπία ταυτότητας ενδιαφερομένου.

4. 4 έγχρωμες φωτογραφίες ενδιαφερομένου.

5. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 με κείμενο " έχω κανονική διαμονή στην Ελλάδα . Νομός ………………..οδός……………... Δεν είμαι κάτοχος άλλης άδειας οδήγησης Ελληνικής ή κράτους μέλους της Ε.Ε." (θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής αν δεν το καταθέσει ο ίδιος)

6. Παράβολο δημοσίου ταμείου αξίας 2.400 Δρ για την έκδοση άδειας κατηγορίας Α συν 2.000 Δρ για τη θεωρητική εξέταση του βιβλίου Νο 1 και Νο 2.

7. Παράβολα Εθνικής τράπεζας αξίας 20.000 Δρ. (για οφθαλμίατρο παθολόγο).

8. Βιβλίο Νο 1 , Νο 2.

9. Κόστος 28.000 Δρ.

περιεχόμενα

2. ΑΔΕΙΑ ΔΙΚΥΚΛΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α1

1. Όριο ηλικίας 18 ετών.

2. Αίτηση ενδιαφερομένου.

3. Φωτοτυπία ταυτότητας ενδιαφερομένου.

4. 4 έγχρωμες φωτογραφίες ενδιαφερομένου.

5. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 με κείμενο " έχω κανονική διαμονή στην Ελλάδα . Νομός ………………..οδός……………... Δεν είμαι κάτοχος άλλης άδειας οδήγησης Ελληνικής ή κράτους μέλους της Ε.Ε." (θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής αν δεν το καταθέσει ο ίδιος)

6. Παράβολο δημοσίου ταμείου αξίας 2.400 Δρ για την έκδοση άδειας κατηγορίας Α1 συν 2.000 Δρ για τη θεωρητική εξέταση του βιβλίου Νο 1 και Νο 2.

7. Παράβολα Εθνικής τράπεζας αξίας 20.000 Δρ. (για οφθαλμίατρο παθολόγο).

8. Βιβλίο Νο 1 , Νο 2.

9. Κόστος 28.000 Δρ.

περιεχόμενα

3. ΑΔΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β Ε.Δ.Χ.

1. Όριο ηλικίας 21 ετών.

2. Αίτηση ενδιαφερομένου.

3. Φωτοτυπία ταυτότητας ενδιαφερομένου.

4. 4 έγχρωμες φωτογραφίες ενδιαφερομένου.

5. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 με κείμενο " έχω κανονική διαμονή στην Ελλάδα . Νομός ………………..οδός……………... Δεν είμαι κάτοχος άλλης άδειας οδήγησης Ελληνικής ή κράτους μέλους της Ε.Ε." (θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής αν δεν το καταθέσει ο ίδιος)

6. Παράβολο δημοσίου ταμείου κινητό 1.000 Δρ για τη θεωρητική εξέταση του βιβλίου Νο 3.

7. Παράβολο δημοσίου ταμείου αξίας 6.000 Δρ για την έκδοση άδειας κατηγορίας Β Ε.Δ.Χ. συν 1.000 για τη θεωρητική εξέταση του βιβλίου Νο 1.

8. Παράβολα Εθνικής τράπεζας αξίας 20.000 Δρ. (για οφθαλμίατρο παθολόγο).

9. Βιβλίο Νο 1 , Νο 3.

10. Κόστος 31.500 Δρ.

περιεχόμενα

4. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α

9. Όριο λήξης άδειας 65 ετών.

10. Αίτηση ενδιαφερομένου.

11. Φωτοτυπία ταυτότητας ενδιαφερομένου.

12. 4 έγχρωμες φωτογραφίες.

13. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 με κείμενο " έχω κανονική διαμονή στην Ελλάδα . Νομός Κιλκίς ………………..οδός……………..." (θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής)

14. Παράβολο δημοσίου ταμείου αξίας αντίστοιχα με την κατηγορία.

15. Παράβολα Εθνικής τράπεζας αξίας 1.000 Δρ.

16. Αμοιβή 40.000 Δρ.

περιεχόμενα

5. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α1

1. Όριο λήξης άδειας 65 ετών.

2. Αίτηση ενδιαφερομένου.

3. Φωτοτυπία ταυτότητας ενδιαφερομένου.

4. 4 έγχρωμες φωτογραφίες.

5. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 με κείμενο " έχω κανονική διαμονή στην Ελλάδα . Νομός Κιλκίς ………………..οδός……………..." (θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής)

6. Παράβολο δημοσίου ταμείου αξίας αντίστοιχα με την κατηγορία.

7. Παράβολα Εθνικής τράπεζας αξίας 1.000 Δρ.

8. Αμοιβή 40.000 Δρ.

περιεχόμενα

6. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β

17. Όριο λήξης άδειας 65 ετών.

18. Αίτηση ενδιαφερομένου.

19. Φωτοτυπία ταυτότητας ενδιαφερομένου.

20. 4 έγχρωμες φωτογραφίες.

21. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 με κείμενο " έχω κανονική διαμονή στην Ελλάδα . Νομός Κιλκίς ………………..οδός……………..." (θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής)

22. Παράβολο δημοσίου ταμείου αξίας αντίστοιχα με την κατηγορία.

23. Παράβολα Εθνικής τράπεζας αξίας 1.000 Δρ.

24. Αμοιβή 40.000 Δρ.

περιεχόμενα

7. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β-Ε.Δ.Χ. - Γ - Δ - Γ+Ε

1. Όριο λήξης άδειας 5 έτη από την έκδοση ή την προηγούμενη αναθεώρηση.

2. Αίτηση ενδιαφερομένου.

3. Φωτοτυπία ταυτότητας ενδιαφερομένου.

4. 4 έγχρωμες φωτογραφίες.

5. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 με κείμενο " έχω κανονική διαμονή στην Ελλάδα . Νομός Κιλκίς ………………..οδός……………..." (θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής)

6. Παράβολο δημοσίου ταμείου αξίας αντίστοιχα με την κατηγορία.

7. Παράβολα Εθνικής τράπεζας αξίας 1.000 Δρ.

8. Αμοιβή 40.000 Δρ.

περιεχόμενα

8. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΛΟΓΩ Δ.Ι.Ε.

1. Όριο λήξης άδειας ορίζεται στις παρατηρήσεις.

2. Αίτηση ενδιαφερομένου.

3. Φωτοτυπία ταυτότητας ενδιαφερομένου.

4. 4 έγχρωμες φωτογραφίες.

5. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 με κείμενο " έχω κανονική διαμονή στην Ελλάδα . Νομός Κιλκίς ………………..οδός……………..." (θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής)

6. Παράβολο δημοσίου ταμείου αξίας αντίστοιχα με την κατηγορία.

7. Παράβολα Εθνικής τράπεζας αξίας 1.000 Δρ.

8. Αμοιβή 40.000 Δρ.

περιεχόμενα

9. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΞΕΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΧΩΡΑΣ ΜΕΛΟΥΣ Ε.Ε. ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ.

1. Όριο λήξης άδειας ορίζεται πάνω στην άδεια οδήγησης.

2. Αίτηση ενδιαφερομένου.

3. Φωτοτυπία ταυτότητας ενδιαφερομένου.

4. 4 έγχρωμες φωτογραφίες.

5. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 με κείμενο " έχω κανονική διαμονή στην Ελλάδα . Νομός Κιλκίς ………………..οδός……………..." (θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής)

6. Παράβολο δημοσίου ταμείου αξίας αντίστοιχα με την κατηγορία.

7. Παράβολα Εθνικής τράπεζας αξίας 1.000 Δρ.

8. Αμοιβή 40.000 Δρ.

περιεχόμενα

10. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α1

1. Όριο λήξης άδειας 65 ετών. 2. Αίτηση ενδιαφερομένου. 3. Φωτοτυπία ταυτότητας ενδιαφερομένου. 4. 4 έγχρωμες φωτογραφίες. 5. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 με κείμενο " έχω κανονική διαμονή στην Ελλάδα . Νομός Κιλκίς ………………..οδός……………..." (θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής) 6. Παράβολο δημοσίου ταμείου αξίας αντίστοιχα με την κατηγορία. 7. Παράβολα Εθνικής τράπεζας αξίας 1.000 Δρ. 8. Αμοιβή 40.000 Δρ.

περιεχόμενα

11. ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α1

1. Αίτηση ενδιαφερομένου.

2. Φωτοτυπία ταυτότητας ενδιαφερομένου.

3. 4 έγχρωμες φωτογραφίες.

4. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 με κείμενο " έχω κανονική διαμονή στην Ελλάδα . Νομός Κιλκίς ………………..οδός……………..." (θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής)

5. Παράβολο δημοσίου ταμείου αξίας αντίστοιχα με την κατηγορία. 6. Παράβολα Εθνικής τράπεζας αξίας 1.000 Δρ. 7. Αμοιβή 40.000 Δρ.

περιεχόμενα

12. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β-Ε.Δ.Χ. ΚΑΙ Α1 η Α ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ

1. Όριο ηλικίας 21 ετών.

2. Αίτηση ενδιαφερομένου εις διπλούν.

3. Φωτοτυπία ταυτότητας ενδιαφερομένου.

4. 6 έγχρωμες φωτογραφίες ενδιαφερομένου.

5. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 με κείμενο " έχω κανονική διαμονή στην Ελλάδα . Νομός ………………..οδός……………..Δεν υπέβαλλα αίτηση με το ίδιο περιεχόμενο σε άλλη Νομαρχία ή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της χώρας. Δεν είμαι κάτοχος άλλης άδειας οδήγησης Ελληνικής ή κράτους μέλους της Ε.Ε." (θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής αν δεν το καταθέσει ο ίδιος) εις διπλούν.

6. Παράβολο δημοσίου ταμείου αξίας 6.000 Δρ για την έκδοση αδείας κατηγορίας Β Ε.Δ.Χ. συν 1.000 Δρ για τη θεωρητική εξέταση του βιβλίου Νο 1.

7. Παράβολο δημοσίου ταμείου αξίας 2.400 Δρ. για την έκδοση αδείας κατηγορίας Α ή Α1 συν 1.000 Δρ για τη θεωρητική εξέταση του βιβλίου Νο 2.

8. Παράβολο δημοσίου ταμείου αξίας 2.080 Δρ. για την επέκταση

9. Παράβολο δημοσίου ταμείου κινητό αξίας 1.000 Δρ για τη θεωρητική εξέταση του βιβλίου Νο 3.

10. Παράβολα Εθνικής τράπεζας αξίας 20.000 Δρ. (για οφθαλμίατρο παθολόγο).

11. Παράβολο Εθνικής τράπεζας αξίας 1.000 Δρ. για την αλλαγή της αδείας.

12. Βιβλίο Νο 1 , Νο 2 ,Νο3.

13. Κόστος 38.500 Δρ.

περιεχόμενα

13. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΑΠΟ Α1 ΣΕ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1. Όριο ηλικίας 21 ετών ή 2 χρόνια μετά από την έκδοση της αδείας οδήγησης Α1.

2. Αίτηση ενδιαφερομένου.

3. Φωτοτυπία ταυτότητας ενδιαφερομένου.

4. 2 έγχρωμες φωτογραφίες ενδιαφερομένου.

5. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 με κείμενο " έχω κανονική διαμονή στην Ελλάδα . Νομός ………………..οδός……………..." (θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής)

6. Παράβολο δημοσίου ταμείου αξίας 2.080 Δρ.

7. Παράβολα Εθνικής τράπεζας αξίας 1.000 Δρ. για την αλλαγή της αδείας.

8. Κόστος 3.500 Δρ.

περιεχόμενα

14. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΥ ΑΠΟ Α1 - Α ΣΕ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1. Όριο ηλικίας 18 ετών.

2. Αίτηση ενδιαφερομένου.

3. Φωτοτυπία ταυτότητας ενδιαφερομένου.

4. 2 έγχρωμες φωτογραφίες ενδιαφερομένου.

5. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 με κείμενο " έχω κανονική διαμονή στην Ελλάδα . Νομός ………………..οδός……………..." (θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής)

6. Παράβολο δημοσίου ταμείου αξίας 6.000 Δρ. για την έκδοση αδείας κατηγορίας Β.

7. Παράβολο δημοσίου ταμείου αξίας 2.080 Δρ. για την επέκταση.

8. Παράβολα Εθνικής τράπεζας αξίας 1.000 Δρ. για την αλλαγή της αδείας.

9. Κόστος 9.500 Δρ.

περιεχόμενα

15. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΑΠΟ Α1-Α ΣΕ Β-Ε.Δ.Χ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1. Όριο ηλικίας 21 ετών.

2. Αίτηση ενδιαφερομένου.

3. Φωτοτυπία ταυτότητας ενδιαφερομένου.

4. 4 έγχρωμες φωτογραφίες ενδιαφερομένου.

5. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 με κείμενο " έχω κανονική διαμονή στην Ελλάδα . Νομός ………………..οδός……………..." (θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής)

6. Παράβολο δημοσίου ταμείου αξίας 6.000 Δρ. για την έκδοση αδείας κατηγορίας Β Ε.Δ.Χ. συν 1.000 για την θεωρητική εξέταση του βιβλίου Νο 3.

7. Παράβολο δημοσίου ταμείου αξίας 2.080 για την επέκταση.

8. Παράβολα Εθνικής τράπεζας αξίας 1.000 Δρ. για την αλλαγή της αδείας.

9. Παράβολα Εθνικής τράπεζας αξίας 20.000 Δρ.

10. Βιβλίο Νο 3

11. Κόστος 31.500 Δρ.

περιεχόμενα

16. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΑΠΟ Β ΣΕ Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1. Όριο ηλικίας 18 ετών.

2. Αίτηση ενδιαφερομένου.

3. Φωτοτυπία ταυτότητας ενδιαφερομένου.

4. 2 έγχρωμες φωτογραφίες ενδιαφερομένου.

5. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 με κείμενο " έχω κανονική διαμονή στην Ελλάδα . Νομός ………………..οδός……………..." (θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής)

6. Παράβολο δημοσίου ταμείου αξίας 2.400 Δρ. για την έκδοση αδείας κατηγορίας Α1 συν 1.000 Δρ. για τη θεωρητική εξέταση του βιβλίου Νο 2.

7. Παράβολο δημοσίου ταμείου αξίας 2.080 Δρ. για την επέκταση.

8. Παράβολα Εθνικής τράπεζας αξίας 1.000 Δρ. για την αλλαγή της αδείας.

9. Βιβλίο Νο 2

10. Κόστος 7.000 Δρ.

περιεχόμενα

17. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΑΠΟ Β ΣΕ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1. Όριο ηλικίας 21 ετών.

2. Αίτηση ενδιαφερομένου.

3. Φωτοτυπία ταυτότητας ενδιαφερομένου.

4. 2 έγχρωμες φωτογραφίες ενδιαφερομένου.

5. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 με κείμενο " έχω κανονική διαμονή στην Ελλάδα . Νομός ………………..οδός……………..." (θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής)

6. Παράβολο δημοσίου ταμείου αξίας 2.400 Δρ. για την έκδοση αδείας Α κατηγορίας συν 1.000 Δρ. για την θεωρητική εξέταση του βιβλίου Νο 2.

7. Παράβολο δημοσίου ταμείου 2.080 για την επέκταση.

8. Παράβολο Εθνικής τράπεζας αξίας 1.000 Δρ. για την αλλαγή της αδείας.

9. Βιβλίο Νο 2

10. Κόστος 7.000 Δρ.

περιεχόμενα

18. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΑΠΟ Β-Ε.Δ.Χ. ,Γ , Δ , Γ+Ε ΣΕ Α1 , Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1. Όριο ηλικίας 21 ετών.

2. Αίτηση ενδιαφερομένου.

3. Φωτοτυπία ταυτότητας ενδιαφερομένου.

4. 2 έγχρωμες φωτογραφίες ενδιαφερομένου.

5. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 με κείμενο " έχω κανονική διαμονή στην Ελλάδα . Νομός Κιλκίς ………………..οδός……………..." (θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής)

6. Παράβολο δημοσίου ταμείου αξίας 2.400 Δρ. για την έκδοση κατηγορίας Α ή Α1 συν 1.000 Δρ. για την θεωρητική εξέταση του βιβλίου Νο 2.

7. Παράβολο δημοσίου ταμείου αξίας 2.080 Δρ. για την επέκταση.

8. Παράβολα Εθνικής τράπεζας αξίας 1.000 Δρ. για την αλλαγή της αδείας.

9. Βιβλίο Νο 2

10. Κόστος 7.000 Δρ.

περιεχόμενα

19. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΑΠΟ Β-Ε.Δ.Χ. ,ΣΕ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1. Όριο ηλικίας 21 ετών.

2. Αίτηση ενδιαφερομένου.

3. Φωτοτυπία ταυτότητας ενδιαφερομένου.

4. 2 έγχρωμες φωτογραφίες ενδιαφερομένου.

5. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 με κείμενο " έχω κανονική διαμονή στην Ελλάδα . Νομός ………………..οδός……………..." (θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής αν το καταθέσει ο ίδιος)

6. Παράβολο δημοσίου ταμείου αξίας 38.820 Δρ. για την έκδοση αδείας κατηγορίας Γ.

7. Παράβολα Εθνικής τράπεζας αξίας 1.000 Δρ. για την αλλαγή της αδείας.

8. Κόστος 40.500 Δρ.

περιεχόμενα

20. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΑΠΟ Β-Ε.Δ.Χ. ,ΣΕ Δ μικρή ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1. Όριο ηλικίας 21 ετών.

2. Αίτηση ενδιαφερομένου.

3. Φωτοτυπία ταυτότητας ενδιαφερομένου.

4. 2 έγχρωμες φωτογραφίες ενδιαφερομένου.

5. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 με κείμενο " έχω κανονική διαμονή στην Ελλάδα . Νομός ………………..οδός……………..." (θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής αν δεν το καταθέσει ο ίδιος)

6. Παράβολο δημοσίου ταμείου αξίας 38.820 Δρ. για την έκδοση αδείας κατηγορίας Δ μικρή.

7. Παράβολα Εθνικής τράπεζας αξίας 1.000 Δρ. για την αλλαγή της αδείας.

8. Κόστος 40.500 Δρ.

περιεχόμενα

21. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΑΠΟ Β-Ε.Δ.Χ. ,ΣΕ Δ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1. Όριο ηλικίας 22 ετών.

2. Αίτηση ενδιαφερομένου.

3. Φωτοτυπία ταυτότητας ενδιαφερομένου.

4. 2 έγχρωμες φωτογραφίες ενδιαφερομένου.

5. Βεβαίωση προϋπηρεσίας (ένσημα) ενός χρόνου σαν οδηγός σε Γ κατηγορία

6. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 με κείμενο " έχω κανονική διαμονή στην Ελλάδα . Νομός ………………..οδός……………..." (θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής αν δεν το καταθέσει ο ίδιος)

7. Παράβολο δημοσίου ταμείου αξίας 38.820 Δρ. για την έκδοση αδείας κατηγορίας Δ.

8. Παράβολα Εθνικής τράπεζας αξίας 1.000 Δρ. για την αλλαγή της αδείας.

9. Κόστος 40.500 Δρ.

περιεχόμενα

22. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΑΠΟ Δ μικρή ,ΣΕ Δ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1. Όριο ηλικίας 22 ετών.

2. Αίτηση ενδιαφερομένου.

3. Φωτοτυπία ταυτότητας ενδιαφερομένου.

4. 2 έγχρωμες φωτογραφίες ενδιαφερομένου.

5. Βεβαίωση προϋπηρεσίας (ένσημα) ενός χρόνου σαν οδηγός σε Γ κατηγορία

6. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 με κείμενο " έχω κανονική διαμονή στην Ελλάδα . Νομός ………………..οδός……………..." (θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής αν δεν το καταθέσει ο ίδιος)

7. Παράβολα Εθνικής τράπεζας αξίας 1.000 Δρ. για την αλλαγή του διπλώματος

8. Κόστος 1.500 Δρ.

περιεχόμενα

23. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΑΠΟ Γ ,ΣΕ Δ μικρή ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1. Όριο ηλικίας 21 ετών.

2. Αίτηση ενδιαφερομένου.

3. Φωτοτυπία ταυτότητας ενδιαφερομένου.

4. 2 έγχρωμες φωτογραφίες.

5. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 με κείμενο " έχω κανονική διαμονή στην Ελλάδα . Νομός Κιλκίς ………………..οδός……………..." (θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής)

6. Παράβολο δημοσίου ταμείου αξίας 38.820 Δρ.

7. Παράβολα Εθνικής τράπεζας αξίας 1.000 Δρ.

8. Αμοιβή 40.000 Δρ.

περιεχόμενα

24. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΑΠΟ Γ ,ΣΕ Δ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1. Όριο ηλικίας 22 ετών.

2. Αίτηση ενδιαφερομένου.

3. Φωτοτυπία ταυτότητας ενδιαφερομένου.

4. 2 έγχρωμες φωτογραφίες ενδιαφερομένου.

5. Βεβαίωση προϋπηρεσίας (ένσημα) ενός χρόνου σαν οδηγός σε Γ κατηγορία

6. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 με κείμενο " έχω κανονική διαμονή στην Ελλάδα . Νομός Κιλκίς ………………..οδός……………..." (θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής αν δεν το καταθέσει ο ίδιος)

7. Παράβολο δημοσίου ταμείου αξίας 38.820 Δρ. για την έκδοση αδείας κατηγορίας Δ.

8. Παράβολα Εθνικής τράπεζας αξίας 1.000 Δρ. για την αλλαγή της αδείας.

9. Κόστος 40.500 Δρ.

περιεχόμενα

25. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΑΠΟ Γ ,ΣΕ Γ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1. Όριο ηλικίας 21 ετών.

2. Αίτηση ενδιαφερομένου.

3. Φωτοτυπία ταυτότητας ενδιαφερομένου.

4. 2 έγχρωμες φωτογραφίες ενδιαφερομένου.

5. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 με κείμενο " έχω κανονική διαμονή στην Ελλάδα . Νομός ………………..οδός……………..." (θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής αν δεν το καταθέσει ο ίδιος)

6. Παράβολο δημοσίου ταμείου αξίας 38.820 Δρ. για την έκδοση αδείας κατηγορίας Γ+Ε.

7. Παράβολα Εθνικής τράπεζας αξίας 1.000 Δρ. για την αλλαγή της αδείας.

8. Κόστος 40.500 Δρ.

περιεχόμενα

26. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β

1. Όριο ηλικίας 18 ετών.

2. Αίτηση ενδιαφερομένου.

3. Φωτοτυπία ταυτότητας ενδιαφερομένου.

4. 4 έγχρωμες φωτογραφίες ενδιαφερομένου.

5. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 με κείμενο " έχω κανονική διαμονή στην Ελλάδα . Νομός ………....οδός…………….. Δεν είμαι κάτοχος άλλης άδειας οδήγησης Ελληνικής ή κράτους

6. μέλους της Ε.Ε. " (θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής αν δεν τον καταθέσει ο ίδιος)

7. Παράβολο δημοσίου ταμείου αξίας 6.000 Δρ. για την έκδοση της άδειας κατηγορίας Β συν 1.000 Δρ κινητό για τη θεωρητική εξέταση του βιβλίου Νο 1 συν 1000 Δρ .

8. Παράβολα Εθνικής τράπεζας αξίας 20.000 Δρ. (για οφθαλμίατρο παθολόγο).

9. Βιβλίο Νο 1.

10. Κόστος 29.500 Δρ.

περιεχόμενα

27. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΚΑΙ Α ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ

1. Όριο ηλικίας 21 ετών.

2. Αίτηση ενδιαφερομένου εις διπλούν.

3. Φωτοτυπία ταυτότητας ενδιαφερομένου.

4. 6 έγχρωμες φωτογραφίες ενδιαφερομένου.

5. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 με κείμενο " έχω κανονική διαμονή στην Ελλάδα . Νομός ………………..οδός……………..Δεν υπέβαλλα αίτηση με το ίδιο περιεχόμενο σε άλλη Νομαρχία ή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της χώρας.Δεν είμαι κάτοχος άλλης άδειας οδήγησης Ελληνικής ή κράτους μέλους της Ε.Ε." (θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής αν το καταθέσει ο ίδιος) εις διπλούν.

6. Παράβολο δημοσίου ταμείου αξίας 6.000 Δρ για την έκδοση της αδείας κατηγορίας Β συν 1.000 Δρ για τη θεωρητική εξέταση του βιβλίου Νο 1.

7. Παράβολο δημοσίου ταμείου αξίας 2.400 Δρ. για την έκδοση της αδείας κατηγορίας Α συν 1.000 Δρ. για τη θεωρητική εξέταση του βιβλίου Νο 2.

8. Παράβολο δημοσίου ταμείου αξίας 2.080 Δρ. για την επέκταση

9. Παράβολα Εθνικής τράπεζας αξίας 20.000 Δρ. (για οφθαλμίατρο παθολόγο).

10. Παράβολο Εθνικής τράπεζας αξίας 1.000 Δρ. για την αλλαγή της αδείας.

11. Βιβλίο Νο 1 , Νο 2

12. Κόστος 32.500 Δρ.

περιεχόμενα

28. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΚΑΙ Α1 ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ

1. Όριο ηλικίας 18 ετών.

2. Αίτηση ενδιαφερομένου εις διπλούν.

3. Φωτοτυπία ταυτότητας ενδιαφερομένου.

4. 6 έγχρωμες φωτογραφίες ενδιαφερομένου.

5. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 με κείμενο " έχω κανονική διαμονή στην Ελλάδα . Νομός ………………..οδός……………..."Δεν είμαι κάτοχος άλλης άδειας οδήγησης Ελληνικής ή κράτους μέλους της Ε.Ε." (θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής) εις διπλούν.

6. Παράβολο δημοσίου ταμείου αξίας 6.000 Δρ για την έκδοση της άδειας κατηγορίας Β συν 1.000 Δρ. για τη θεωρητική εξέταση του βιβλίου Νο 1.

7. Παράβολο δημοσίου ταμείου αξίας 2.400 Δρ. για την έκδοση της άδειας κατηγορίας Α1 συν 1.000 Δρ. για τη θεωρητική εξέταση του βιβλίου Νο 2.

8. Παράβολο δημοσίου ταμείου αξίας 2.080 Δρ. για την επέκταση

9. Παράβολα Εθνικής τράπεζας αξίας 20.000 Δρ. (για οφθαλμίατρο παθολόγο).

10. Παράβολο Εθνικής τράπεζας αξίας 1.000 Δρ. για την αλλαγή της αδείας.

11. Βιβλίο Νο 1 , Νο 2

12. Κόστος 32.500 Δρ.

περιεχόμενα

29. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΑΠΟ Β ΣΕ Β-Ε.Δ.Χ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1. Όριο ηλικίας 21 ετών.

2. Αίτηση ενδιαφερομένου.

3. Φωτοτυπία ταυτότητας ενδιαφερομένου.

4. 4 έγχρωμες φωτογραφίες ενδιαφερομένου.

5. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 με κείμενο " έχω κανονική διαμονή στην Ελλάδα . Νομός ………………..οδός……………..." (θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής)

6. Παράβολο δημοσίου ταμείου αξίας 1.000 Δρ. για την θεωρητική εξέταση του βιβλίου Νο 3.

7. Παράβολα εθνικής τράπεζας αξίας 20.000 Δρ. (για οφθαλμίατρο παθολόγο).

8. Παράβολα Εθνικής τράπεζας αξίας 1.000 Δρ. για την αλλαγή της αδείας.

9. Βιβλίο Νο 3.

10. Κόστος 22.500 Δρ.

περιεχόμενα

30. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΑΠΟ Β-Ε.Δ.Χ., Γ , Δ , Γ+Ε , ΣΕ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1. Όριο ηλικίας 21 ετών.

2. Αίτηση ενδιαφερομένου.

3. Φωτοτυπία ταυτότητας ενδιαφερομένου.

4. 2 έγχρωμες φωτογραφίες ενδιαφερομένου.

5. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 με κείμενο " έχω κανονική διαμονή στην Ελλάδα . Νομός ………………..οδός……………..." (θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής)

6. Παράβολο δημοσίου ταμείου αξίας 6.000 Δρ. για την έκδοση αδείας κατηγορίας Β.

7. Παράβολα Εθνικής τράπεζας αξίας 1.000 Δρ. για την αλλαγή της αδείας.

8. Κόστος 7.500 Δρ.

περιεχόμενα

31. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΞΕΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΧΩΡΑΣ ΜΕΛΟΥΣ Ε.Ε.ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

1. Όριο ηλικίας 18 ετών.

2. Αίτηση ενδιαφερομένου.

3. Φωτοτυπία ταυτότητας ενδιαφερομένου.

4. 4 έγχρωμες φωτογραφίες ενδιαφερομένου.

5. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 με κείμενο " έχω κανονική διαμονή στην Ελλάδα . Νομός Κιλκίς ………………..οδός……………..." (θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής αν δεν το καταθέσει ο ίδιος)

6. Παράβολο δημοσίου ταμείου αξίας αντίστοιχα με την κατηγορία της αδείας.

7. Παράβολα Εθνικής τράπεζας αξίας 1.000 Δρ. για την αλλαγή της άδειας.

8. Κόστος ανάλογα την κατηγορία που διαθέτει.

περιεχόμενα

32. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΞΕΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΧΩΡΑΣ Π.Σ.Σ.Δ. (ΡΩΣΙΑΣ) ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

1. Όριο ηλικίας 18 ετών.

2. Αίτηση ενδιαφερομένου.

3. Φωτοτυπία ταυτότητας ενδιαφερομένου ή άδεια παραμονής εκδοθείσα 185 ημέρες πριν μαζί με μεταφρασμένο από δικηγόρο ή υπουργείο εξωτερικών.

4. Ξένη άδεια και φωτοτυπία της.

5. Μετάφραση ξένης άδειας από δικηγόρο ή υπουργείο εξωτερικών.

6. Ξένο διαβατήριο και φωτοτυπία αυτού με την ένδειξη παλιννόστηση .

7. 4 έγχρωμες φωτογραφίες.

8. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 με κείμενο " έχω κανονική διαμονή στην Ελλάδα . Νομός Κιλκίς ………………..οδός……………..." (θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής)

9. Παράβολο δημοσίου ταμείου αξίας αντίστοιχα με την κατηγορία.

10. Παράβολα Εθνικής τράπεζας αξίας 1.000 Δρ.

11. Αμοιβή ανάλογα με την κατηγορία.

περιεχόμενα


Σύνδεση
Ψευδώνυμο

Συνθηματικό

Δεν έχετε ακόμα Λογαριασμό; Μπορείτε να ανοίξτε ένα. Ως εγγεγραμμένος έχετε κάποιες επιπλέον δυνατότητες όπως διαχείριση θεμάτων, διαμόρφωση παρατηρήσεων και καταχώρηση παρατηρήσεων με τ'όνομα σας.Βρείτε μας στο
Βρείτε μας στοΗμερολόγιο
ΗμερολόγιοScid-carΤελευταίες δημοσιεύσεις του Υπ.ΜΕ.ΔΙ.Copyright Β©2001-Θεσσαλονίκη Α.Ε. - All rights reserved
www.thessdrive.gr